Lokalizacja:
Warszawa, Rokosowska
22 824 84 24

Regulamin Siłowni oraz zajęć Fitness Klubu KINETIC Medical & Fitness

 1. Każdy klient klubu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Klubu.
 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe jedynie w godzinach jej otwarcia:
  Poniedziałek – piątek 6:00 – 22.00
  Sobota – niedziela 9.00 – 19.00
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazówkami personelu Klubu Kinetic.
 4. Każdy członek Klubu korzysta z usług Klubu Kinetic na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko
 5. Wartościowe przedmioty prosimy zostawić w depozycie.
 6. Podczas ćwiczeń na maszynach i matach należy korzystać z ręcznika.
 7. Po skończonym treningu każdy Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 8. Na siłowni oraz fitness obowiązuje strój i zmienne obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wejściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być dopasowane do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 9. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić pracownika fitness Klubu.
 10. Zabrania się spożywania posiłków na terenie siłowni.
 11. Zabrania się korzystania z siłowni osobom nietrzeźwym, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów obowiązuje na terenie całego obiektu.
 12. Kluczyki do szatni wydaje recepcja klubu. W zamian za kluczyk należy zostawić karnet (gdy jest zakupiony) lub dokument ze zdjęciem (gdy zakupiony został bilet jednorazowy lub klient posiada abonament OK. system)
 13. W przypadku zgubienia paska z kluczykiem pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN
 14. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązującego w miejscu publicznym.
 15. Klub Kinetic zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 16. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować rozwiązanie umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym. 
Zadzwoń Kontakt Menu